Triple salmon

£
12.36
Rice, philatoban djan sauce, smoked salmon, salmon, avocado, sesame, nori
Contains allergens: fish, wheat, sesame, milk, eggs, gluten, soybeans
8 pieces. 230-240g
ALL